REGULAMIN RICO TRAVEL S.R.L.1. Rico Travel jest organizatorem następujących usług turystycznych :- wycieczek fakultatywnych ,tj. : Saona, Saona All Inclusive + Altos de Chavon, Aventura Dominikana All Inclusive, Samana Exlusive ? Los Haitises, El Limon, Santo Domingo deluxe, Saona Private Ultra All Inclusive, Snorkeling Playa Blanca po polsku, Saona dla odkrywców, Samana katamaranem, Clubbing Punta Cana VIP, Nurkowanie Catalina po polsku, Catalina,  Nurkowanie wrakowe Punta Cana, Nurkowanie Playa Blanca po polsku, Fly in Heaven + Playa Macao VIP , Cap Cana VIP, Gran Tour Samana VIP oraz sesji fotograficznych, organizacji ślubów, transferów lotniskowych.

W związku z tym ewentualne reklamacje należy kierować na adres info@rico-travel.com lub bezpośrednio w biurze Rico Travel.

2. Rico Travel jest tylko pośrednikiem następujących usług turystycznych

– wycieczek fakultatywnych tj. : Helikopterem nad Punta Cana, Pływanie z delfinami, Nurkowanie, Terracross, Buggy, Wędkowanie pełnomorskie, Ocean World, ,Terracross, Saona Helikopterem, Scape Park, Seaquarium, Jazda konna, Nurkowanie Sosua po polsku, Małpi Gaj, Helikopterem Salto de Janda, Nurkowanie – kurs OWD po polsku

? usług turystycznych tj. : rezerwacje noclegów przy pomocy Rico Travel.

W związku z tym Rico Travel nie ponosi odpowiedzialności za jakość i realizację programów wymienionych imprez turystycznych. Ewentualne reklamacje Klient winien złożyć bezpośrednio do organizatora. W takim przypadku na wniosek Klienta, Rico Travel udostępni dane organizatora.

3. Klient jest to osoba dokonująca rezerwacji lub opłacająca całość usługi turystycznej na rzecz Rico Travel. Jest ona odpowiedzialna za zapłatę całej kwoty usługi za wszystkie osoby wymienione w rezerwacji. Ma także obowiązek informowania pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących usługi.

4. Rico Travel zastrzega możliwość nie zorganizowania wycieczki fakultatywnej z powodu zbyt małej liczby chętnych. W przypadku w/w Klient zostanie poinformowany najpóźniej w dzień poprzedzający wyjazd i otrzyma pełny zwrot wpłaconej kwoty.

5. Przeplata za wycieczkę fakultatywną lub sesje fotograficzną jest kwotą bezzwrotną. Jest zaliczana na poczet pełnej opłaty podanej w ofercie. W przypadku gdy Klient nie dopłaci pozostałej części na miejscu, nie może ubiegać się o zwrot wpłaconej sumy.

6. Gdy Klient opłaci całą sumę za usługę turystyczną, a jego realizacja nie dojdzie do skutku z winy Klienta, cała suma przepada. Wina Klienta to :

– nie stawienie się na miejsce zbiórki w przypadku wycieczek fakultatywnych, sesji fotograficznych ,transferów lotniskowych i organizacji ślubów

– stan upojenia alkoholowego lub innych środków odurzających Klienta uniemożliwiający realizacje umowy

Rico Travel zastrzega możliwość natychmiastowego rozwiązania i odstąpienia od umowy z Klientem w w/w przypadkach. W tej sytuacji Rico Travel nie ponosi już odpowiedzialności za Klienta do końca trwania usługi turystycznej.

7. Klient ma możliwość bezkosztowego przełożenia wykupionej usługi. W tym wypadku ma obowiązek poinformować Rico Travel najpóźniej 48 godzin przed planowaną godziną zbiórki (w przypadku organizacji ślubów 7 dni), wysyłając prośbę na adres info@rico-travel.com. Jeżeli będzie taka możliwość wynikająca z ilości dostępnych miejsc, harmonogramu, etc., Rico Travel zmieni datę rezerwacji bez dodatkowych kosztów.

8. Klient ma prawo zrezygnować z usługi turystycznej tylko w przypadku wpłacenia całej kwoty za usługę. W tym wypadku potrącenie będzie wynosić 50% ,gdy Klient poinformuje drogą mailowa Rico Travel, wysyłając na adres info@rico-travel.com chęć rezygnacji z usługi. Klient ma obowiązek poinformowania Rico Travel najpóźniej 24 godziny przed planowaną godziną zbiórki. W przypadku organizacji ślubów w/w obowiązek wynosi 7 dni.

9. Wymienione godziny powrotów z wycieczek fakultatywnych są szacowane i mogą się różnić w zależności od natężenia ruchu i warunków pogodowych oraz niespodziewanego wydarzenia

10. Rico Travel zwolnione jest z odpowiedzialności w przypadku wystąpienia siły wyższej, mającej wpływ na realizacje usług turystycznych o których mowa powyżej.

11. Z przyczyn od nas niezależnych (siła wyższa) punkty programu wycieczek fakultatywnych mogą ulec zmianie.

12. Kodu promocyjnego nie można łączyć z innymi promocjami, jak np. zniżką First Minute za wczesną rezerwację.

13. Warunkiem skorzystania z oferty FIRST MINUTE jest rezerwacja (wpłata przedpłaty) wycieczki lub sesji fotograficznej na minimum 10 dni przed datą jej realizacji.